KONTAKT
Menu
NAUCZANIE ZDALNE

Organizacja zdalnego nauczania w szkołach

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległo¶ć to aktywno¶ć nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły.

Działania w ramach nauczania zdalnego mog± być prowadzone w oparciu m.in. o:

  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
  • zintegrowan± platformę edukacyjn±: https://epodreczniki.pl/
  • dzienniki elektroniczne
  • komunikację poprzez pocztę elektroniczn±
  • media społeczno¶ciowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
  • lekcje online
  • programy telewizji publicznej i audycje radiowe
  • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły
  • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada

Ważne

Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!

Uczniowie mog± przesyłać drog± elektroniczn± odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików)

INFORMACJA DLA RODZICÓW
I UCZNIÓW
JAK BEZPIECZNIE PRACOWAĆ? ZAJĘCIA
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

DORADZTWO ZAWODOWE
ZASADY OCENIANIA
 PLANY LEKCJI 
   PEDAGOG   
 PSYCHOLOG 
  LOGOPEDA  
 ZAJĘCIA W-FStrony przydatne w nauczaniu zdalnym:


Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom

Archiwum bloga
Copyright by www.d4u.glt.pl