Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole


Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obchodziliśmy 9 lutego - nasza szkoła w tym okresie podjęła kilka inicjatyw.

Uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w zajęciach on-line, na których omówione zostały zalety ale też zagrożenia z jakimi można spotkać się w sieci. Podczas zajęć każdy uczestnik stworzył, zasadę którą wedle własnego uznania uważał za najważniejszą w wirtualnym życiu. W ten sposób powstała nasza szkolna Netykieta - utworzona przez społeczność uczniowską. Wymagania, które najczęściej powtarzały się - pozwoliły stworzyć poszczególnym grupom motta promujące owe dobre zasady postępowania w sieci. A piękne plakaty i loga będą dodatkowo w graficzny sposób promowały wspaniałe pomysły uczniów i przypominały o regułach prawidłowego postępowania w sieci.