Dzień Osób Niepełnosprawnych


Dnia 3 grudnia br. obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji uczniowie przyszli do szkoły w ubraniack w żółtym kolorze na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi.
Począwszy od tego dnia zostaną przeprowadzone zajęcia z uczniami na temat akceptacji, empatii i wzajemnej pomocy.