XXII Rajd Wiosenny Oddziału PTTK Tychy - Podelsice 2018-05-11


XXII Rajd Wiosenny Oddziału PTTK Tychy odbył się tradycyjnie na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej, z metą w Podlesicach. Na rajd zgłosiło się 7 drużyn rajdowych W tym najliczniejsza grupa uczniów była ze Świerczyńca. Wyjazd przebiegał przy słonecznej i dość ciepłej pogodzie. Uczestnicy rajdu pojechali na start, gdzie mieli możliwość zapoznania się pięknem przyrody Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej oraz przejścia pieszego przez Górę Zborów. Po dotarciu na metę zostało sprawdzone wyposażenie drużyn rajdowych: apteczka, mapa (przewodnik), kompas, legitymacja szkolna i legitymacja PTTK, okrycie przeciwdeszczowe, piosenka rajdowa i proporzec. Następnie reprezentacje drużyn rajdowych wzięły udział w konkursach: turystycznym, pierwszej pomocy oraz sprawnościowych - bieg w worku oraz slalom hokejowy.
Nasze drużyny zwyciężyły w następujących rywalizacjach:

Klasyfikacja ogólna:
1 miejsce "Łowcy szlaków" - opiekun Jerzy Buś
2 miejsce -"Wędrowcy"" - opiekun Stella Zięba
4 miejsce - "Sokoły" opiekun Tomasz Markiel

Konkurs wiedzy turystycznej -
1 miejsce "Łowcy Szlaków"
4 miejsce " Wędrowcy" -

Konkurs Pierwszej pomocy -
1 miejsce - "Łowcy szlaków"
4 miejsce - "Wędrowcy"

Bieg w worku - 1 miejsce - "Wędrowcy"
3 miejsce - "Łowcy szlaków"

Slalom hokejowy
2 miejsce - "Sokoły"
4 miejsce - "Wędrowcy"
(tekst: Stella Zięba)

zobacz zdjęcia