Pogadanka policjanta z uczniami klas IV - VIII


W dniu 29 października 2018 roku odbyła się prelekcja policjanta z uczniami klas IV, V, VI, VII i VIII pod tytułem "Bezpieczny Internet, zagrożenie cyberprzestrzeni".
Spotkanie odbyło się w trzech grupach wiekowych dla klas IV, V - VI oraz VII - VIII. Każda grupa w przystępny dla siebie sposób dowiedziała się, jakich zagrożeń powinna unikać surfując w sieci. Przedstawiciel policji uświadomił uczniom, jak korzystać bezpiecznie z plików dostępnych w sieci. Podczas prezentacji multimedialnej na temat omawianego zagadnienia młodzi ludzie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą korzystanie z portali społecznościowych oraz kontaktowanie się w sieci z osobami nieznajomymi.

W grupie uczniów klas starszych został poruszony niezwykle ważny problem cyberprzemocy. Wychowankowie zapoznali się z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z niewłaściwego korzystania z Internetu. Zapoznano uczniów z tym, kim jest nieletni, co to jest czyn karalny, wykroczenie, przestępstwo, itp. Omówiono również konsekwencje zdrowotne związane z nadmiernym "przesiadywaniem" przed komputerem.

(tekst: Sylwia Kozioł)

zobacz zdjęcia