Po pierwsze - bezpieczeństwo!


W dniu 6 czerwca 2018 roku na terenie szkoły odbyły się pogadanki policjanta KPP w Bieruniu z uczniami klas I - III oraz IV - VII na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku w ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno - edukacyjnej pod nazwą "Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą".

Pan dzielnicowy zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia jakie nieść może ze sobą rekreacja wodna, a także promował odpowiedzialne postawy osób przebywających w wodzie i nad wodą.

Przypomniał uczniom o konieczności przestrzegania regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń. Poinformował, że niewłaściwe zachowania wiążą się z odpowiedzialnością prawną oraz przypomniał dzieciom numery telefonów alarmowych.

(tekst: Sylwia Kozioł)