Samorząd Uczniowski


30 września 2016 roku odbyły się w naszej szkole wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego. Spośród sześciorga kandydatów z klas IV-VI uczniowie wybrali dwie osoby z największą liczbą głosów, które dołączyły do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GMINNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W ŚWIERCZYŃCU:

    MARTYNA KUCZ -przewodnicząca
    OLIWIA TATOJ
    NORBERT STRZEŻYK
    JOACHIM WIERA

Na pierwszym zebraniu Zarząd Samorządu Uczniowskiego przygotował plan pracy na rok szkolny 2016/2017.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GMINNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIERCZYŃCU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:(tekst: Magdalena Turek)