Spotkanie z policjantem


W dniu 21 października 2016 roku w ramach działań dotyczących bezpieczeństwa odbyło się spotkanie policjanta z wydziału ruchu drogowego z uczniami klas I - III.

Spotkanie to było okazją do przypomnienia dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas codziennej drogi jaką pokonują, by dotrzeć do szkoły. Policjant udzielił uczniom wskazówek, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak piesi powinni korzystać z pobocza jezdni oraz poprawić swoją widoczność na drodze. Stróż prawa przypomniał najmłodszym o obowiązku korzystania z fotelików ochronnych i pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Nie zapomniał także omówić zachowania bezpieczeństwa przez osoby jadące rowerem.

Omówiono zasady bezpieczeństwa w szkole - przypomniano prawa i obowiązki ucznia. Zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo w stosunku do nieznanych nam osób.

Pogadanka miała charakter aktywny. Policjant zadawał uczniom pytania dotyczące poruszanych problemów. Dzieci chętnie słuchały rad, brały udział w rozmowie.

(tekst: Sylwia Kozioł)

zobacz zdjęcia