Gminny Turniej Pożarniczy dla uczniów klas III


18 maja 2016 roku w Naszej szkole odbył się Gminny Turniej Pożarniczy dla uczniów klas III, w którym uczestniczyło 45 dzieci z terenu Naszej Gminy. Pomysłodawcą i organizatorem tych spotkań jest Pan Roman Horst. Podczas turnieju dzieci zostały przydzielone do pięciu grup zadaniowych:
- Pierwsza Pomoc Medyczna;
- Test Wiedzy;
- Potyczki strażackie;
- Tor przeszkód;
- Wyposażenie strażaka

Okazało się, że każda z grup uzyskała maksymalną ilość punktów, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu do turnieju.
Zwieńczeniem potyczek było ognisko i pieczenie kiełbasek oraz zwiedzanie wozów strażackich z OSP oraz PSP.

Nad bezpieczeństwem całego spotkania czuwali strażacy z OSP ze Świerczyńca i Bojszów Nowych.

Dodatkową nagrodą dla dzieci ufundowaną przez Gminę Bojszowy będzie wycieczka do PSP w Tychach, która odbędzie się 25 maja 2016 roku.

(tekst: Elżbieta Kokoszka)

zobacz zdjęcia