Prelekcja na temat bezpieczeństwa pod hasłem "Obcy - niebezpieczny"


W dniu 19 lutego 2014 r. na terenie szkoły odbyła się prelekcja policjanta dla uczniów klas I - III na temat bezpieczeństwa pod hasłem "Obcy - niebezpieczny".

Głównym celem przybycia policjanta była pogadanka na temat poruszania się po drogach oraz jak zachować bezpieczeństwo w stosunku do nieznanych nam osób. Tematyka zajęć dotyczyła również kwestii bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń mogących pojawić się w trakcie jej użytkowania, takich jak: strony WWW o treści niepożądanej, nowe "znajomości" zawierane w Internecie, ochrony danych osobowych oraz cyberprzemocy. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie, co może ich uchronić przed doznaniem krzywdy ze strony nieuczciwych użytkowników i niewłaściwych treści.

Pogadanka miała charakter aktywny. Policjant zadawał uczniom pytania dotyczące poruszanych problemów. Dzieci chętnie słuchały rad, brały udział w rozmowie.

Prelekcję przeprowadził starszy sierżant Grzegorz Dudys.

(tekst: Sylwia Kozioł)

zobacz zdjęcia