Za pan brat z językiem i kulturą Wielkiej Brytanii


Drugi Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii odbył się 11 grudnia w SP w Bieruniu Starym. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą językową, ale i wiadomościami z historii i geografii Wielkiej Brytanii. Natalia Blacha oraz Filip Noras, uczniowie Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu, zdobyli II miejsce.

Zaś w styczniu zostaną ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego zorganizowanego przez „Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI”. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego do finału zakwalifikowało się 13 uczniów świerczynieckiej szkoły. Do konkursów uczniów przygotowała Ilona Parysz.

(tekst: Celina Liberka)