KONTAKT
Menu
Przetargi - ogłoszenia i wyniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO 2018
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 11.01.2019
Informacja z otwarcia ofert - 11.01.2019
Ogłoszenie o przetargu - 20.12.2018
Specyfikacja przetargu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO 2017
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 06.11.2017
Informacja z otwarcia ofert - 31.10.2017
Ogłoszenie o przetargu - 23.10.2017
Specyfikacja przetargu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO 2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o przetargu - 03.03.2016
Specyfikacja przetargu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO 2015 Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o przetargu
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja przetargu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO 2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja przetargu


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Protokół z przeprowadzonego naboru

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Informacje dotyczące konkursu


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2013
Ogłoszenie o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO 2013
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja przetargu
Wyjaśnienia treści SIWZ zapytania oferentów
Wyjaśnienia treści SIWZ zapytania oferentów cz.II
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 stycznia 2013r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o wyniku przetargu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja przetargu
Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom

Archiwum bloga
Copyright by www.d4u.glt.pl