INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

Dyrektor Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu informuje, że Gmina Bojszowy podpisała porozumienie dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów naszej szkoły z Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, ul. Św. Jana 41.
Uprawnieni mogą korzystać ze świadczeń z w/w podmiotem leczniczym w godzinach :
poniedziałek w godz. 900 -- 1100
wtorek w godz. 1430 - 1700
środa w godz. 1430 - 1700
czwartek w godz. 900 - 1100
oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Stomatologicznej DAM-DENT w Woli, ul. Osiedle Pod Sosnami 36, gdzie świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -1800 .
Potwierdzeniem posiadania uprawnienia do korzystania ze świadczeń jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia szkoły. Przyjęcie uprawnionego ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji w recepcji gabinetu dentystycznego.