GSP Świerczyniec

ZAPISY DO SZKOŁY

21 stycznia 2024

ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY

na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej

 

Od 5 lutego do 23 lutego 2024 roku w godz. 7: 00 – 15:00 należy zgłosić dziecko do klasy I na rok szkolny 2024/2025 poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

Realizację obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2017.

 

Na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w szkole podstawowej także dziecko urodzone w roku 2018, jeżeli

  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Przy zapisie należy przedstawić:

·       dokument zawierający PESEL dziecka

·       dowód osobisty rodzica

 

 Zarządzenie nr 0050/1-/2024 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie rekrutacji

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie zapisy

    zapisy