GSP Świerczyniec

Mamy laureatki konkursu przedmiotowego !

27 marca 2023

Julia Pandzich i Zuzanna Piętka, ósmoklasistki z Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu, zostały laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Zostać laureatem tak prestiżowego konkursu jest niezwykle trudno – trzeba wykazać się ogromnymi umiejętnościami,  rozległą wiedzą polonistyczną wykraczającą poza podstawę programową, ale również odpornością na stres.  Konkursy przedmiotowe zostały podzielone na trzy etapy. Aby uzyskać zaszczytny tytuł laureata, należy awansować do finału konkursu i zdobyć w nim co najmniej 90% punktów. To wszystko udało się osiągnąć naszym utalentowanym dziewczynom kosztem kilku miesięcy intensywnej pracy. Na pewno warto było się trudzić – zdobycie tytułu laureata wiąże się bowiem z wieloma przywilejami. Julia i Zuza otrzymają najwyższą ocenę z przedmiotu na koniec nauki w szkole podstawowej, będą zwolnione z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, a do szkoły średniej zostaną przyjęte w pierwszej kolejności. Jak podkreśla Irena Płonka, nauczycielka przygotowująca uczennice do kolejnych etapów konkursu, wyróżnienie dało dziewczynom ogromną satysfakcję i wzmocniło wiarę we własne umiejętności.

Autor: cl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Laureatki

    Laureatki