KONTAKT
Menu
Dokumenty obowiązujące w naszej szkole

DRUK ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

DRUK USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚĆI

NOWE ocenianie zachowania

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - klasy 1-3

STATUT


Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom

Archiwum bloga
Copyright by www.d4u.glt.pl