Drodzy Absolwenci,


poprzez dziennik elektroniczny na KONTO RODZICA zostały przesłane loginy i hasła do sprawdzenia indywidualnych wyników z egzaminu ósmoklasisty.