INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW


W związku z wydłużeniem okresu zamknięcia szkół w okresie od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku ograniczamy funkcjonowanie szkoły do wykonywania zadań związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.
W tym okresie wszyscy nauczyciele realizują podstawę programową zgodne z szkolnym zestawem programów nauczania

Informujemy Rodziców, że został ustalony tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach, uwzględniający w szczególności:

Plan lekcji znajduje się na stronie internetowej strony w zakładce NAUCZANIE ZDALNE --> PLAN LEKCJISZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!
Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.  Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Pragniemy Państwa zapewnić, że rozumiemy położenie każdego z Rodziców i Uczniów i dołożymy wszelkich starań, żeby w tym trudnym dla nas okresie, nauka szkolna nie przysparzała Państwu, a w szczególności Dzieciom trudności i zmartwień.


Prosimy też o wyrozumiałość dla pracowników szkoły, którzy mają rożne możliwości techniczne do pracy, ale starają się wywiązać ze swoich obowiązków pracy na odległość jak najlepiej potrafią.

Życzymy zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w tym trudnym okresie dla nas wszystkich

Dyrekcja Szkoły