Profilaktyka uzależnień


W trosce o bezpieczeństwo naszych najstarszych wychowanków w dniu 30 października 2019 roku odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne dzieci z reprezentantem Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.
Podczas pogadanki skoncentrowano się na szeroko pojętej profilaktyce uzależnień. Prowadzący przekazał uczniom wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających oraz ich wpływu na organizm młodego człowieka. Następnym omawianym tematem była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Funkcjonariusz policji przypomniał dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
Poruszano również tematykę związaną z konsekwencjami wynikającymi z nieodpowiedzialnego zachowania oraz odpowiedzialnością karną jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny.

Mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką oraz przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród młodzieży szkolnej.

(tekst:Sylwia Kozioł )