Pogadanka profilaktyczna Policjanta z uczniami


Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w dniu 19 września 2017 roku odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z reprezentantem Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Policjant w pierwszej kolejności odwiedził uczniów klas I i II, następnie trzecioklasistów. Dzieci z uwagą i dużym zainteresowaniem wysłuchały pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe oraz wytłumaczył jak należy zachować się, gdy zaczepia nas obca osoba. Funkcjonariusz policji mówił także o bezpieczeństwie w życiu codziennym w domu, w szkole oraz podczas zabawy.

Dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Zadawały mnóstwo pytań - niekoniecznie związanych z tematyką zajęć. Kto wie, może wśród nich jest przyszły policjant lub policjantka :)

(tekst: Sylwia Kozioł)

zobacz zdjęcia