Spotkanie z dietetykiem


W dniu 14 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością z dietetykiem w ramach Szkolnej Grupy Wsparcia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców zorganizowano prelekcję na temat odżywiania dzieci oraz wpływu jedzenia na ich zdrowie i zachowanie. Była możliwość indywidualnych konsultacji rodziców ze specjalistą.

Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece w Bojszowach, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojszowach, który realizuje projekt w ramach "Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" pod nazwą "Tak dla edukacji w gminie Bojszowy".

Dziękujemy wszystkim za organizację spotkania, zaś uczestnikom za przybycie.

(tekst: Sylwia Kozioł)

zobacz zdjęcia