Pogadanka Policjanta z uczniami klas IV, V, VI i VII


W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów w dniu 10 listopada 2017 roku odbyły się spotkania profilaktyczno - edukacyjne z reprezentantem Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu na temat zagrożeń wynikających z korzystania z internetu.

Przedstawiciel policji uświadomił uczniom, jak korzystać bezpiecznie z plików dostępnych w sieci oraz jakie zagrożenia związane są z "cyberprzemocą".

Podczas prezentacji multimedialnej na temat omawianego zagadnienia młodzi ludzie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z portali społecznościowych oraz kontaktowanie się w sieci z osobami nieznajomymi.

Zapoznano uczniów z tym, kim jest nieletni, co to jest czyn karalny, wykroczenie, przestępstwo itp. W oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982r. zapoznał słuchaczy ze środkami, jakie może orzec sąd rodzinny wobec nieletniego. Prowadzący przytoczył różne sytuacje, z którymi miał do czynienia w swojej długoletniej praktyce, a które dotyczyły nieletnich.

(tekst: Sylwia Kozioł)

zobacz zdjęcia