Spotkanie regionalne z panią Marią Bałuch


10 maja w naszej szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie regionalne z panią Marią Bałuch - prowadzącą zespół folklorystyczny Jankowiczanki oraz Małe Jankowianki.

Uczniowie uczęszczający na świetlicę oraz uczestnicy Koła Małego Czytelnika mieli okazję spotkać się z kulturą i regionalnymi tradycjami Górnego Śląska, szczególnie bliskich nam terenów wiejskich.

Regionalna lekcja rozpoczęła się od poznania elementów śląskiego stroju ludowego. Dzięki zaangażowaniu pani Marii uczniowie mogli nie tylko zobaczyć z bliska oryginalne stroje mieszkańców regionu, ale również je przymierzyć. Opowieści pani Marii o dawnych tradycjach, związanych nie tylko z ubiorem, wzbudziły duże zainteresowanie uczestników spotkania.

Druga część spotkania była bardzo rozśpiewana. Uczniowie przy akompaniamencie akordeonu nauczyli się dwóch śląskich pieśni. Niektóre ze słów przywołały uśmiech na ich twarzach, nie każdy ma bowiem styczność z gwarą śląską na co dzień.

Spotkanie to było dla wszystkich żywą lekcją o regionie i z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci!

(tekst: Agata Kościelny)

zobacz zdjęcia