Pogadanka policjanta z uczniami klas IV-VI


W dniu 26 kwietnia 2017 roku policjant z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu spotkał się z uczniami klas IV, V i VI, aby przeprowadzić pogadankę na temat zagrożeń wynikających z korzystania z internetu.

Przedstawiciel policji uświadomił uczniom, jak korzystać bezpiecznie z plików dostępnych w sieci oraz jakie zagrożenia związane są z "cyberprzemocą", która polega na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu, wyśmiewaniu innych osób z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak: e-mail, fora dyskusyjne, blogi, sms-y, telefony komórkowe, strony internetowe.

Podczas prezentacji multimedialnej na temat omawianego zagadnienia młodzi ludzie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z portali społecznościowych oraz kontaktowanie się w sieci z osobami nieznajomymi.

Poruszono także problemy związane z odpowiedzialnością karną nieletnich.

Pogadanka policjanta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Młodzi słuchacze chętnie uczestniczyli w dyskusji, zadawali pytania oraz z uwagą wysłuchali prawnych aspektów w zakresie przestępstw internetowych.

(tekst: Sylwia Kozioł)

zobacz zdjęcia