Wyjazd Koła Integracji


W dniu 16 maja 2017r. uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością brali udział w Szkolnym Dniu Profilaktyki Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach pt.: "Bezpieczny Świat, Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Ja".

Podczas zajęć uczniowie brali udział w warsztatach kulinarnych, podczas których samodzielnie przygotowali i degustowali podpłomyki. Następnie obserwowali pokazy psów policyjnych, mieli możliwość oglądania radiowozów policyjnych oraz uczyli się reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wielką atrakcją dla uczniów była możliwość samodzielnego udzielania pierwszej pomocy oraz wzywania pogotowia. Uczniowie dzwonili na numer alarmowy pogotowia i wg schematu wzywali pomoc.

Wszyscy uczestnicy aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez wychowawców zaprzyjaźnionej placówki. W miłej i serdecznej atmosferze nasi uczniowie nabywali praktyczne umiejętności.

(tekst: Anna Noras)

zobacz zdjęcia