Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży


7 maja to dzień, w którym po raz kolejny spotkaliśmy się w tak licznym gronie podczas Gminnego Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży.

Uroczystość ta ma szczególny charakter, ponieważ stwarza możliwość prezentacji dorobku artystycznego przedszkoli i szkół naszej gminy oraz zachęca dzieci do zabawy i rozwijania pasji aktorskich, muzycznych i tanecznych.

Naszą szkołę reprezentowali:
- uczniowie z klasy Ib w przedstawieniu pt: „Wiosenne porządki”, przygotowani przez panią Dorotę Rok,
- uczniowie z klasy Ia w przedstawieniu pt: ,,Superniania", przygotowani przez panią Agnieszkę Markiel i panią Monikę Szojdę,
- uczniowie z klasy Va w przedstawieniu pt: „Opowiadanie o krótkoszyjej żyrafie” , przygotowani przez panią Ilonę Parysz,
- uczniowie z Kółka Teatralnego działającego przy naszej szkole w przedstawieniu pt: „Krzesło”. Uczniów przygotowała pani Celina Liberka,
- uczniowie z klasy IIb w "Tańcu misiów", przygotowani przez panią Ewę Kaczmarek,
- uczniowie z klasy IIa w przedstawieniu pt: ,,Baśniowy ambaras", przygotowanie przez panią Ewę Machurę-Olak oraz panią Annę Noras,
- uczennice prowadzące taniec fitness, przygotowane przez panią Ilonę Parysz.

Młodzi artyści, którzy tego dnia się zaprezentowali, wraz ze swoimi nauczycielami włożyli dużo wysiłku, zaangażowania i serca w swoje występy, które, jak co roku, zapewniły mnóstwo uśmiechów i wzruszeń.

(tekst: Lidia Pesta)

zobacz zdjęcia