AKCJA - Marzycielska Poczta


Uczniowie klas drugich i trzecich ochoczo i z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji pisania listów, tworzenia kartek do chorych dzieci z Marzycielskiej Poczty. Tworzyli oryginalne kartki z własnymi świątecznymi życzeniami, które następnie adresowali. Powinnością koordynatora akcji - pedagoga szkolnego było je powysyłać.

Akcja Marzycielska Poczta - ta piękna, zakrojona na szeroką skalę inicjatywa społeczna na stale wpisała się w kalendarz wydarzeń szkolnych. Udział w takich akcjach uwrażliwia naszych podopiecznych na potrzeby słabszych, mniej sprawnych, integruje środowisko, uczy empatii, a przede wszystkim tego, że wspólnie można zdziałać więcej. Uczniowie wykorzystują własny potencjał twórczy, by nieść pomoc innym, w tym przede wszystkim rówieśnikom, znajdującym się w trudnej sytuacji.

(tekst: Sylwia Kozioł)

zobacz zdjęcia