KONTAKT
Menu
AktualnościDyrektor Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu informuje, że w dniach

od 20 marca do 5 kwietnia 2019

należy zgłosić dziecko do klasy I na rok szkolny 2019/2020
poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.Realizację obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2012.

Na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w szkole podstawowej także dziecko urodzone w roku 2013, jeżeli

  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych.


Dokumenty należy składać w sekretariacie w godzinach od 7:00 do 15:00

Druki do pobrania (można również wypełnić na miejscu):


ZARZĄDZENIA W SPRAWIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019-2020 :

  1. Zarządzenie Nr 0050/19/2018 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie szczegółowego trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych na terenie Gminy Bojszowy na rok szkolny 2019-2020.

  2. Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkół podstawowych na terenie Gminy Bojszowy w roku szkolnym 2019-2020.

  3. Zarządzenie Nr 05/2019 Dyrektora Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.


Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom

Archiwum bloga
Copyright by www.d4u.glt.pl