KONKURS ZIELONA PRACOWNIA

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji konkursu "Zielona pracownia" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dzięki któremu odbywa się doposażenie szkolnych klas. Pomysł na powstanie pracowni ekologicznej zrodził się z potrzeby podnoszenia świadomości ekologicznej młodego pokolenia.
Projekt opracowany i przygotowany przez panią Stanisławę Więcek został zaakceptowany przez komisję konkursową co sprawiło, że nasza placówka znalazła się wśród 87 laureatów, którzy wykazali się największą kreatywnością i pomysłowością w procesie tworzenia projektu.
Zielona pracownia to konkurs składający się z dwóch etapów. W pierwszym etapie szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 7,5 tys. zł, natomiast w etapie drugim udało nam się pozyskać maksymalną kwotę w wysokości 30 tys. zł. Dodatkowy wkład z budżetu gminy Bojszowy w kwocie 11 tys. umożliwiły nam kompleksową realizację stworzenia ekopracowni. To pierwsza zielona pracownia na terenie naszej gminy.
"Zielona pracownia" powstała dzięki zmodernizowaniu dawnej sali lekcyjnej - wymieniono podłogę, oświetlenie, zamontowano rolety, na ścianie pojawiła się fototapeta. Ponadto zainstalowanie w sali nowoczesnego multimedialnego sprzętu audiowizualnego oraz zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom poznać tajniki przyrody w sposób bardziej dla nich przystępny, a zarazem interesujący.
W dniu 13 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia zielonej pracowni "Świerczyniecka baza przyrodnicza". W uroczystości udział wzięli : pani Iwona Przybyła - zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium w Katowicach, pan Adam Duczmal - wójt gminy Bojszowy, pan Marek Kumor - przewodniczący Rady Gminy, pani Anna Piekorz - sekretarz gminy Bojszowy, pani Grażyna Czarnynoga - skarbnik gminy Bojszowy, pani Urszula Pomietło - inspektor d.s. edukacji oraz zaproszeni goście.
Po przywitaniu gości klasa Va wystąpiła z przedstawieniem na temat ekologii, po którym nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni i przecięcie wstęgi. Zebranym gościom zaprezentowane zostały pomoce i preparaty dydaktyczne, w jakie została wyposażona klasopracownia. Można było także zobaczyć prezentację multimedialną, ukazującą wykorzystanie pomocy w pracy z uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Po prezentacji zaproszeni goście wpisali się do kroniki szkolnej i udali na przedstawienie o jesieni przygotowane przez uczniów klasy III a.
Otwarta pracownia da możliwości do wykorzystania potencjału naszych uczniów na lekcjach przyrody, biologii i licznych zajęciach pozalekcyjnych. Nauka w "Zielonej pracowni" wzbudzi zainteresowanie młodzieży problemem ochrony środowiska i zaszczepi w nich potrzebę dbania o środowisko.
Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w tworzenie i realizację tego projektu, dzięki którym możemy się cieszyć naszym wspólnym sukcesem.

zobacz zdjęcia