GSP Świerczyniec

INFORMACJA O OPŁATACH ZA OBIADY

31 sierpnia 2022

Szanowni Rodzice! 

Jeżeli dziecko ma korzystać z obiadów w stołówce szkolnej należy podpisać stosowną umowę, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w szkole.

UMOWĘ należy złożyć do 5 września do godz. 10.00

Obiady będą wydawane od 7 września (środa).

Cena obiadu 5,00 zł x liczba dni (wrzesień-18 dni) = 90 zł 

        Wpłaty proszę dokonać przelewem na konto bankowe szkoły
79 8435 0004 0000 0003 1886 0004

do 10 dnia każdego miesiąca.

W tytule wpisać : opłata za obiady (miesiąc - ………, imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza). 

BRAK WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE WYKLUCZA UCZNIA Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW!

 

UMOWA - dokument do pobrania