Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 1 września 2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Najistotniejsze informacje dotyczące bezpiecznych warunków pobytu w szkole w okresie epidemii od 1 września 2021 r.

 1. Do szkoły mogą wchodzić osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych i nie mające kontaktu
  z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu w szkole, a także zachowania dystansu społecznego.
 3. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w maseczkach (maseczki nie będą obowiązkowe na lekcji).
 4. Rodzice odprowadzają dziecko tylko do „Strefy rodzica”.
 5. Rodzic jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu. W sytuacji, gdy podczas pracy Rodzic nie może korzystać z telefonu podaje wychowawcy numer do pracodawcy wraz z danymi.
 6. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice/opiekunowie uczniów, których wejście zostało wcześniej uzgodnione (telefonicznie) w sekretariacie szkoły. Osoba upoważniona do wejścia może przebywać wyłącznie w miejscu uzgodnionym z pracownikiem szkoły: sekretariat, izolatorium, gabinet pedagoga/psychologa.
 7. Do szkoły wchodzimy od godz. 7:40 według poniższego rozkładu:

klasy: II a, II b, I b – wejście od placu zabaw;

klasy: III a, III b, I a – wejście od strony boiska;

klasy IV – VIII  – wejście do szatni (po przebraniu uczeń udaje się pod salę lekcyjną – nie przebywamy w szatni).

 1. Uczniowie nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Podczas zajęć korzystają wyłącznie z własnych podręczników, materiałów i przyborów. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

       9. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Powinni     pamiętać o zakrywaniu ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 1. Przed wejściem do sali informatycznej nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne dezynfekuje dłonie uczniów.
 2. Pomieszczenia szkolne są systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę, między lekcjami lub w trakcie zajęć. Sale lekcyjne są dezynfekowane po każdej grupie klasowej.
 3. W miarę możliwości organizacja zajęć wychowania fizycznego będzie odbywała się poza budynkiem szkoły lub w pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego i ograniczeniem gier kontaktowych.
 4. Toalety są dezynfekowane po każdej przerwie. Korytarze są myte
  i wietrzone po każdej przerwie, a powierzchnie dotykowe dezynfekowane.
 5. Sprzęt na placu zabaw, boisku jest dezynfekowany co najmniej raz dziennie.
 6. Świetlica szkolna pracuje w godz. od 7:00 do 8:00 oraz od 11:30 do 17:00. Dzieci nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej po zgłoszeniu pracownikowi szkoły oczekuje na dziecko w „Strefie rodzica” (obok portierni). Prosimy, by w „Strefie rodzica” przebywały maksymalnie 2 osoby
  z zachowaniem dystansu społecznego.
 8. W bibliotece szkolnej mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. Książki podaje tylko i wyłącznie bibliotekarz! Przyjęte od czytelników książki będą poddane dwudniowej kwarantannie. Korzystanie z zasobów czytelni szkolnej wymaga każdorazowo uzgodnienia z nauczycielem biblioteki.
 9. Przed wejściem do stołówki należy zdezynfekować ręce.