KONTAKT
Menu
AktualnościDyrektor Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu informuje, że w dniach od

2 do 20 marca 2020

należy zgłosić dziecko do klasy I na rok szkolny 2020/2021
poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

Realizację obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2013.
Na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w szkole podstawowej także dziecko urodzone w roku 2014, jeżeli

  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych.

druki do pobraniaINFORMACJA

Dyrektor Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu informuje, że Gmina Bojszowy podpisała porozumienie dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów naszej szkoły z Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, ul. Św. Jana 41.
Uprawnieni mogą korzystać ze świadczeń z w/w podmiotem leczniczym w godzinach :
poniedziałek w godz. 900 -- 1100
wtorek w godz. 1430 - 1700
środa w godz. 1430 - 1700
czwartek w godz. 900 - 1100
oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Stomatologicznej DAM-DENT w Woli, ul. Osiedle Pod Sosnami 36, gdzie świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -1800 .
Potwierdzeniem posiadania uprawnienia do korzystania ze świadczeń jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia szkoły. Przyjęcie uprawnionego ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji w recepcji gabinetu dentystycznego.KONKURS ZIELONA PRACOWNIA

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji konkursu "Zielona pracownia" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dzięki któremu odbywa się doposażenie szkolnych klas. Pomysł na powstanie pracowni ekologicznej zrodził się z potrzeby podnoszenia świadomości ekologicznej młodego pokolenia.
Projekt opracowany i przygotowany przez panią Stanisławę Więcek został zaakceptowany przez komisję konkursową co sprawiło, że nasza placówka znalazła się wśród 87 laureatów, którzy wykazali się największą kreatywnością i pomysłowością w procesie tworzenia projektu.
Zielona pracownia to konkurs składający się z dwóch etapów. W pierwszym etapie szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 7,5 tys. zł, natomiast w etapie drugim udało nam się pozyskać maksymalną kwotę w wysokości 30 tys. zł. Dodatkowy wkład z budżetu gminy Bojszowy w kwocie 11 tys. umożliwiły nam kompleksową realizację stworzenia ekopracowni. To pierwsza zielona pracownia na terenie naszej gminy.
"Zielona pracownia" powstała dzięki zmodernizowaniu dawnej sali lekcyjnej - wymieniono podłogę, oświetlenie, zamontowano rolety, na ścianie pojawiła się fototapeta. Ponadto zainstalowanie w sali nowoczesnego multimedialnego sprzętu audiowizualnego oraz zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom poznać tajniki przyrody w sposób bardziej dla nich przystępny, a zarazem interesujący.
W dniu 13 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia zielonej pracowni "Świerczyniecka baza przyrodnicza". W uroczystości udział wzięli : pani Iwona Przybyła - zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium w Katowicach, pan Adam Duczmal - wójt gminy Bojszowy, pan Marek Kumor - przewodniczący Rady Gminy, pani Anna Piekorz - sekretarz gminy Bojszowy, pani Grażyna Czarnynoga - skarbnik gminy Bojszowy, pani Urszula Pomietło - inspektor d.s. edukacji oraz zaproszeni goście.
Po przywitaniu gości klasa Va wystąpiła z przedstawieniem na temat ekologii, po którym nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni i przecięcie wstęgi. Zebranym gościom zaprezentowane zostały pomoce i preparaty dydaktyczne, w jakie została wyposażona klasopracownia. Można było także zobaczyć prezentację multimedialną, ukazującą wykorzystanie pomocy w pracy z uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Po prezentacji zaproszeni goście wpisali się do kroniki szkolnej i udali na przedstawienie o jesieni przygotowane przez uczniów klasy III a.
Otwarta pracownia da możliwości do wykorzystania potencjału naszych uczniów na lekcjach przyrody, biologii i licznych zajęciach pozalekcyjnych. Nauka w "Zielonej pracowni" wzbudzi zainteresowanie młodzieży problemem ochrony środowiska i zaszczepi w nich potrzebę dbania o środowisko.
Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w tworzenie i realizację tego projektu, dzięki którym możemy się cieszyć naszym wspólnym sukcesem.

zobacz zdjęciaZ ortografią za pan brat

Natalia Cieślak (VI b) i Oliwia Tatoj (VII a) zostały laureatkami VII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii", w którym Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu bierze udział od kilku lat. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyli uczniowie z siedmiu województw, w naszej szkole do pisania dyktanda przystąpiło ponad 30 miłośników ortografii z klas IV - VIII. Do eliminacji wojewódzkich w Częstochowie, w których startowało 167 uczestników z województwa śląskiego, zakwalifikowało się aż pięcioro uczniów: Z. Piętka, N. Cieślak, O. Tatoj, B. Kołek oraz M. Tarczewska. Wykazali się oni nie tylko wysokimi umiejętnościami językowymi, ale również rozległą wiedzą historyczną, bowiem w tekście dyktanda pojawiło się wiele trudnych nazw, wydarzeń oraz postaci historycznych, związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. W gronie 26 laureatów dyktanda znalazły się Natalia i Oliwia, które 19 listopada zostały nagrodzone podczas Gali Finałowej w Muzeum Śląskim w Katowicach. Organizatorzy pogratulowali wszystkim uczestnikom wspaniałej znajomości zasad pisowni języka polskiego i zaprosili do udziału w kolejnej edycji dyktanda.Sukces na zawodach związanych z robotyką

Nasz uczeń Mateusz Wicher kapitalnie zaprezentował się  w Festiwalu Robotów Robocomp organizowanym przez Koło Naukowe Integra działające przy Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej.
Na turnieju w kategorii LegoLinefollower (polegającej na zbudowaniu i zaprogramowaniu robota tak, by jak najszybciej pokonał trasę) w kategorii do lat 15 zajął 3 miejsce.
16 października w samo południe, w całej Polsce przez pół godziny trwała próba pobicia Rekordu w Pierwszej Pomocy, w której udział wzięło aż 1 399 instytucji. W gronie bijących rekord znalazła się również Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu.
Punktualnie o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej uczniowie i nauczyciele, wspierani przez Wójta Gminy Bojszowy pana Adama Duczmala oraz Panie dyrektor, rozpoczęli resuscytację na 20 fantomach. Trzydzieści uciśnięć oraz dwa wdechy powtarzamy do momentu przyjazdu służb ratowniczych, tyle potrzeba, by uratować czyjeś życie. Na szczęście dzieci i młodzież Naszej szkoły o tym dobrze wiedzą.UBEZPIECZENIE NNW na rok szkolny 2019/2020


OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wpłat na obiady należy dokonywać

do 15 dnia każdego miesiąca
Prosimy o dotrzymywanie terminu wpłat, inaczej obiady nie będą wydawane.

na konto nr 79 8435 0004 0000 0003 1886 0004

Cena obiadu 3,50 zł. / za termin płatności uważa się dzień wpływu na konto szkoły/PRZYPOMINAMY

Rodzicom o konieczności kontrolowania
na bieżąco czystości skóry głowy dziecka.


Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej
"Problem z głowy"


O wszawicy


INFORMACJA DLA RODZICÓW
KLAUZULA INFORMACYJNAPismo w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnychFilm na XX-lecie Szkoły


XX-lecie Szkoły
List Gratulacyjny Władz Samorządowych Gminy Bojszowy
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ
ZEWNĘTRZNEJ NASZEJ SZKOŁY


Zobacz raport dotyczący naszej szkoły

Link do wyszukiwarki raportów SEO
Witamy na stronie naszej szkoły


Dyrektor szkoły:

Wicedyrektor:
mgr Gabriela Kucharczyk

mgr Stanisława Więcek


Adres szkoły: ul. Sierpowa 38, 43-220 Bojszowy

Telefon: 32 218-95-86

E-mail: gsp_swierczyniec@wp.pl

www.gsp-swierczyniec.pl


Sekretariat czynny od 7:00 do 15:00.


Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom

Archiwum bloga
Copyright by www.d4u.glt.pl