KONTAKT
Menu
Aktualności

Szanowni Rodzice

Za nami pierwszy tydzień realizowania podstawy programowej w systemie zdalnym. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom uczniów za aktywne włączanie się w tę formę nauczania. Cieszę się, że współpraca przebiega pomyślnie, pomimo nadzwyczajnej i bezprecedensowej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

W tym trudnym czasie wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu pracy uczniów w domu.

Zapewniamy, że rozumiemy wszystkie problemy sprzętowe, lokalowe, logistyczne, z którymi Państwo się stykają. Prosimy także o wyrozumiałość dla pracowników szkoły, którzy mają rożne możliwości techniczne do pracy, ale starają się wywiązać ze swoich obowiązków w nauczaniu zdalnym, jak najlepiej potrafią. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, by edukacja w tej nowej odsłonie była możliwa do zrealizowania dla Waszych dzieci, a naszych uczniów.

Życzymy dużo zdrowia.

Dyrekcja szkoły

Gabriela Kucharczyk
Stanisława Więcek

druki do pobrania
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
NAUKA W DOMU

Nauczyciele wspierają uczniów w nauce i przekazują informacje i materiały do samodzielnej pracy w domu.
Prosimy zarówno uczniów jak i ich rodziców do śledzenia informacji zamieszczanych poprzez:

 • dziennik elektroniczny
 • stronę internetową szkoły - zakładka UCZNIOWIE
Informujemy, że wydawnictwo Nowa Era udostępniło szereg materiałów do nauki on-line. Można z nich bezpłatnie korzystać po zarejestrowaniu się za pomocą Konta Moja Nowa Era. Rejestracji może dokonać rodzic w imieniu ucznia. Dzięki platformie uczeń może mieć dostęp do swoich podręczników w domu, nawet gdy papierowe zostawił w szkole.

Przejdź do strony Nowa Era


W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco. Zachęcamy również do śledzenia komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Drodzy Rodzice,
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole od 12 - 25 marca prosimy o dopilnowanie dzieci, aby w tym czasie usprawniały umiejętności czytania, liczenia i przepisywania.
Okresu najbliższych dwóch tygodni prosimy nie traktować jako czasu dodatkowych ferii. W celu uatrakcyjnienia "domowej edukacji" zachęcamy do korzystania z następujących stron internetowych:

które pozwolą utrwalić zdobyte już wiadomośCi i umiejętności na poszczególnych etapach edukacji.
Przypominamy również, aby dzieci pozostały w domu i unikały dużych skupisk ludzi.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.
Pozdrawiamy!

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Dla dzieci z klas starszych (4 - 6) polecamy materiały do samodzielnej nauki na platformie epodręczniki
Nauczyciele w najbliższym czasie będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu (zwłaszcza dla uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty).

Prosimy śledzić informacje zamieszczane poprzez:
 • dziennik elektroniczny;
 • stronę internetową szkoły;
Uczniu,
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Link do strony ministerstwa:
www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W ZWIĄZKU
Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA

Rodzicu,

 • porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 •  
 • nie posyłaj przeziębionego i chorego dziecka do szkoły;
 •  
 • jeśli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 •  
 • jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 8.roku życia, to w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 •  
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię
Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych
- tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Przydatne linki:

www.gov.pl/koronawirus

www.gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

InfoliniaINFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO


KONKURS ZIELONA PRACOWNIAPRZYPOMINAMY

Rodzicom o konieczności kontrolowania
na bieżąco czystości skóry głowy dziecka.


Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej
"Problem z głowy"


O wszawicy


INFORMACJA DLA RODZICÓW
KLAUZULA INFORMACYJNAPismo w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnychFilm na XX-lecie Szkoły


XX-lecie Szkoły
List Gratulacyjny Władz Samorządowych Gminy Bojszowy
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ
ZEWNĘTRZNEJ NASZEJ SZKOŁY


Zobacz raport dotyczący naszej szkoły

Link do wyszukiwarki raportów SEO
Witamy na stronie naszej szkoły


Dyrektor szkoły:

Wicedyrektor:
mgr Gabriela Kucharczyk

mgr Stanisława Więcek


Adres szkoły: ul. Sierpowa 38, 43-220 Bojszowy

Telefon: 32 218-95-86

E-mail: gsp_swierczyniec@wp.pl

www.gsp-swierczyniec.pl


Sekretariat czynny od 7:00 do 15:00.


Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom

Archiwum bloga
Copyright by www.d4u.glt.pl